Информация за начин за плащане на местни данъци и такси

герб на общината
Община Камено
област Бургас
 

Може да платите местни данъци и такси към община Камено така:

 • Първа инвестиционна банка
  По банков път:

  Първа инвестиционна банка

  BIC: FINVBGSF

  IBAN: BG28FINV915084KA226298

   
 • Плащане на местни данъци - "Български пощи" АД

  В пощенските станции

  Плащане в реално време или чрез пощенски запис за данъчно плащане от всяка станция на "Български пощи" АД

   
На каса:
 • POS терминал

  с адрес: 8120 гр.Камено, ул."Освобождение" №101(карта)

  GPS координати: 42.574276,27.295605

  тел. 05515 2003

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8121 с.Кръстина, сградата на кметството

  тел. 05515 2124

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8118 с.Винарско, ул."Тунджа" №1

  тел. 05589 2212

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8109 с.Вратица, сградата на кметството

  тел. 05580 2228

  раб.време от 8:00 до 12:00 и 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8108 с.Трояново, ул."Стефан Караджа" №1

  тел. 05580 2221

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8106 с.Желязово, сградата на кметството

  тел. 05918 2779

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8105 с.Русокастро, ул."Цвятко Радойнов" №43

  тел. 05918 2772

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8107 с.Ливада, сградата на кметството

  тел. 05918 2230

  раб.време от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8128 с.Тръстиково, сградата на кметството

  тел. 05912 2231

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8123 с.Полски извор, сградата на кметството

  тел. 05912 2633

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8122 с.Черни връх, сградата на кметството

  тел. 05910 2238

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8129 с.Константиново, сградата на кметството

  тел. 05912 2566

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

 • с адрес: 8103 с.Свобода, сградата на кметството

  тел. 05515 3077

  раб.време от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа