Калкулатор за данък превозви средства за ремарке за лек автомобил

Общинският съвет на всяка община определя размера на данъка за ремаркета за леки автомобили. Поради това за едно и също ремарке данъкът в отделните общини може да е различен. 
Посочете точният вид на ремаркето. Товарните и къмпинг ремаркета за леки автомобили може да имат различни данъци в зависимост от общината. 
Годишен размер на данък превозни средства:
10.00лв.
 WarningЗа текущата година няма данни за размера на данъка, приет от общинския съвет. Изчисления данък е на база размера на налога за 2017
Изчисленият в сайта данък е на база само основните параметри на превозните средства и може да не отговаря на определения от общинската администрация. Последната има право да изисква документи, които да удостоверяват факти и обстоятелства, имащи значение за определяне размера на данъка.

Възможни облекчения

  • Ако заплатите целият размер на данъка в периода от 1 март до 30 април Ви се полага отстъпка в размер на 5%.

Срокове за плащане

  • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски:

    - първата от 1 март до 30 юни

    - втората до 30 октомври

  • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им (регистрацията), в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването или съответно регистрацията.