Калкулатор за данък превозви средства за мотоциклет и мотопед

Общинският съвет на всяка община определя индивидуално размера на данъка за мотоциклети и мотопеди. За правилно изчисляване е важно да изберете точната община. 
Изберетя точния вид, тъй като за мотори и мотопеди данъка се изчислява по различен начин. 
Обема на двигателя може да видите от свидетелството за регистрация (големия талон) на поз. P.1. 
Годишен размер на данък превозни средства:
 
Изчисленият в сайта данък е на база само основните параметри на превозните средства и може да не отговаря на определения от общинската администрация. Последната има право да изисква документи, които да удостоверяват факти и обстоятелства, имащи значение за определяне размера на данъка.

Възможни облекчения

  • Ако мотоциклетът Ви притежава действащ катализатор и е с мощност на двигателя до 74kW, но не отговаря на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" данъкът се заплаща с намаление между 20% и 40% в зависимост от решението на общинския съвет.
  • Ако мотоциклетът Ви е с мощност на двигателя до 74kW и отговаря на екологични категории "Евро 3" или "Евро 4" данъкът се заплаща с намаление от 50%.
  • Ако мотоциклетът Ви е с мощност на двигателя до 74kW и отговаря на екологични категории "Евро 5" или "Евро 6" данъкът се заплаща с намаление от 60%.
  • Ако заплатите целият размер на данъка в периода от 1 март до 30 април Ви се полага отстъпка в размер на 5%.

Срокове за плащане

  • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски:

    - първата от 1 март до 30 юни

    - втората до 30 октомври

  • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им (регистрацията), в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването или съответно регистрацията.