Калкулатор за данък превозви средства за лек автомобил

Общинският съвет на всяка община определя размера на данъка за леки автомобили. Поради това за отделните общини данъка за един и същ автомобил може да е различен. 
Ако годината на производство е неизвестна важи годината на първа регистрация на автомобила - поз.B от свидетелството за регистрация (големия талон). 
Мощността може да видите от свидетелството за регистрация (големия талон) на поз. P.2. 
Годишен размер на данък превозни средства:
 
Изчисленият в сайта данък е на база само основните параметри на превозните средства и може да не отговаря на определения от общинската администрация. Последната има право да изисква документи, които да удостоверяват факти и обстоятелства, имащи значение за определяне размера на данъка.

Възможни облекчения

 • Ако автомобилът Ви притежава действащ катализатор и е с мощност на двигателя до 74kW, но не отговаря на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV" данъкът се заплаща с намаление между 20% и 40% в зависимост от решението на общинския съвет.
 • Ако автомобилът Ви е с мощност на двигателя до 74kW и отговаря на екологични категории "Евро 3" или "Евро 4" данъкът се заплаща с намаление от 50%.
 • Ако автомобилът Ви е с мощност на двигателя до 74kW и отговаря на екологични категории "Евро 5" или "Евро 6" данъкът се заплаща с намаление от 60%.
 • Ако сте собственик на електромобил, то Вие сте освободен от данък за него.
 • Ако сте с намалена работоспособност от 50% до 100%, автомобилът е с обем на двигателя до 2000 куб.см и мощност до 117,64 kW то Вие сте напълно освободен от данък. Ако притежавате повече автомобили това облекчение важи само за един от тях.
 • Ако заплатите целият размер на данъка в периода от 1 март до 30 април Ви се полага отстъпка в размер на 5%.

Срокове за плащане

 • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски:

  - първата от 1 март до 30 юни

  - втората до 30 октомври

 • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им (регистрацията), в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването или съответно регистрацията.