Калкулатор за данък превозви средства за товарни автомобили

Общинският съвет определя размера на данъка за товарни автомобили и затова във всяка община той е различен. 
Посочете точният вид на товарния автомобил. Ако камионът е с технически допустима максимална маса (F.1 от талона) изберете първия вид списъка. 
тонаПосочете товароносимостта на товарния автомобил. 
Годишен размер на данък превозни средства:
 
Изчисленият в сайта данък е на база само основните параметри на превозните средства и може да не отговаря на определения от общинската администрация. Последната има право да изисква документи, които да удостоверяват факти и обстоятелства, имащи значение за определяне размера на данъка.

Възможни облекчения

  • Ако товарният автомобил или влекач е с двигател, отговарящ на стандартите "Евро 3" или "Евро 4", данъкът се заплаща с 40% намаление.
  • Ако товарният автомобил или влекач е с двигател, отговарящ на стандартите "Евро 5", "Евро 6" или "EEV", данъкът се заплаща с 50% намаление.
  • Ако заплатите целият размер на данъка в периода от 1 март до 30 април Ви се полага отстъпка в размер на 5%.

Срокове за плащане

  • Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски:

    - първата от 1 март до 30 юни

    - втората до 30 октомври

  • За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им (регистрацията), в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването или съответно регистрацията.